80x105x10 mm FEKO NBR DÖNER MİL YAĞ KEÇESİ TİP-AS 378 80*105*10 mm

Nbr Yağ Keçe

80x105x10 mm

NBR YAĞ KEÇESİ

Yerli Malı

Made in Türkiye

Polimer Malzeme Seçimi

 

Birçok sızdırmazlık elemanı tamamen veya büyük oranda elestomer ya da plastik malzemelerden oluşurlar. Elastomer malzeme; dinamik sızdırmazlık ortamında milin hareketine uyum sağlayarak, film tabakasında oluşan hidrostatik kuvvetlere karşı uyguladıkları eş kuvvet ile sızdırmazlık sağlarlar. Statik sızdırmazlık ortamlarında ise hacimleri sabit kalarak şekil değiştirme özellikleri ile sızdırmazlık sağlarlar.

Elastomer malzemenin özelliği; sızdırmazlık elemanın sıcaklık (tablo-A) ve akışkan dayanımı (tablo-C) belirleyerek, sızdırmazlık elemanın çalışma ortamındaki performansını etkileyen en önemli parametrelerden biridir. FEKO sızdırmazlık elemanlarının çalışma ortamına uygun kauçuk formül tasarımları ile sızdırmazlık elemanından en iyi performansın alınmasını sağlar.

Sızdırmazlık elemanın istenilen performansta çalışabilmesi için elastomer malzeme seçiminin çalışma ortamına uygun olması gerekir. Elastomer malzemenin hatalı seçimi çok büyük problemlere sebep olur. Bu sebeple sızdırmazlık elemanı tedarik edilirken, aslında görünüşte birbirine çok benzeyen fakat işlevsel olarak büyük farklıklar gösteren ürünler konusunda uzman mühendislerimizden destek isteyiniz.

Isı ve Akışkan Dayanımına göre malzeme seçimi tablo-A

Dönüş Hızı ve Mil Çapına göre malzeme seçim tablo-B

 

 

 • Sıcaklık

   

  Her elastomer malzeme,formülündeki baz kauçuk tarafından belirlenen bir çalışma sıcaklık aralığına sahiptir. Sızdırmazlık elemanları bu sıcaklık aralığı dışında kullanılırsa, elastomer malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinde gerçekleşecek değişimler sonucunda, sızdırma problemi oluşur.

  Elastomer malzeme seçiminde temel alınacak sıcaklık değeri belirlenirken, ortamda bulunan akışkanın sıcaklığı ve dinamik sızdırmazlık elemanları için, sızdırmazlık dudağı altında oluşan sıcaklıklar değerlendirilmelidir. Akışkan sıcaklığına uygun elastomer malzeme seçiminde Tablo D’i referans alınız.

  Dinamik sızdırmazlık elemanlarında milin hareket hızı ve sürtünme ile oluşan ısı, sızdırmazlık dudağı altında akışkanın sıcaklık değerinden daha yüksek bir sıcaklık oluşmasını sağlar. Milin çapı ve hızına göre elastomer malzeme seçimi için Tablo C’yi referans alınız.

   

 • Akışkan Uyumu

   

  Elastomer malzemenin akışkan ile etkileşiminin derecesi akışkanın kimyasal yapısına ve ortam sıcaklığına bağlıdır. Uygun olmayan elastomer malzeme seçilmesi durumunda bu malzeme çalışma ortamındaki akışkan ile etkileşime girer. Bu etkileşimin sonucunda fiziksel ve kimyasal olarak değişim gerçekleşir.

  Elastomer malzemelerin kimyasal yapıları,baz kauçuk türüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Aynı sızdırmazlık ortamında, aynı kauçuktan hazırlanan elastomer malzemeler birbirine benzer değişimlere uğrar. Malzeme seçimi için Tablo C ’i referans alınız.

  Ortamda bulunan akışkana uygun olmayan elastomer malzeme seçilmesi, malzemenin fiziksel veya kimyasal olarak değişmesine sebep olur. Bu değişimlerin elastomer malzeme üzerine etkisi aşağıdaki şekildedir:

  - Etkileşim sonucunda akışkanın elastomer malzeme içerisine difüzyon olması sızdırmazlık elemanın aşınma mukavemetinin azalmasına ve hacminin artmasına dolayısıyla sürtünmenin artmasına sebep olur. Bu da sızdırmazlık elemanın kısa sürede aşınmasına sonucunu doğurur. Statik sızdırmazlık elemanlarında hacimsel değişmeler daha kabul edilebilir bir durumdur.

  - Etkileşim sonucunda akışkanın elastomer malzeme içerisinde yer alan plastifayanların akışkan ortama ekstrakte olması sonucunda elastomer malzeme sertleşir ve hacimsel olarak küçülür. Dinamik ve statik sızdırmazlık uygulamalarında hacimsel küçülme sızdırma riskini artırır. Dinamik uygulamalarda elastomer malzemede gerçekleşen sertleşme elastomerin dinamik performansını etkileyerek sızdırmazlık elemanın ömrünü azaltıcı etki yapar.

  - Ortamdaki akışkan ile sızdırmazlık elemanın elastomer malzemesinin kimyasal olarak etkileşime girmesi, elastomer malzeme yapısında kalıcı bozulmalara sebep olur. Malzemenin yapısındaki değişimle orantılı olarak sızdırmazlık elemanı sızdırır veya ömrü kısalır.

 • Tablo-C

 

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Tüm kredi kartlarına 12 taksit fırsatı vardır.

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

 

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

     SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

12.ŞİRKET

     ADI/UNVANI:

     ADRES:

     EPOSTA:

     TEL:

     FAKS:

     

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

ÖDEME VE TESLİMAT:

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, ............, ........., bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
 1. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

 

80x105x10 mm FEKO NBR DÖNER MİL YAĞ KEÇESİ TİP-AS 378 80*105*10 mm

 • Marka: FEKO - MADE IN TÜRKİYE
 • Ürün Kodu: 80x105x10 mm FEKO NBR DÖNER MİL YAĞ KEÇESİ TİP-AS 378 80*105*10
 • Stok Durumu: Stokta var
 • 78,33TL
 • Vergiler Hariç: 65,27TL

Hızlı Teslimat

Ürününüz Aynı Gün Kargo ile Gönderilecektir

Güvenli Alışveriş

Web Sitemiz 256Bit SSL Sertifikası İle Korunmaktadır

Etiketler: 80x105x10 mm keçe, yağ keçesi, nbr yağ keçesi, döner mil keçesi, feko, türk malı, yerli malı, tip-as 378, 80*105*10 mm